Liên tục là nhưng thay đổi về các tướng trong phiên bản 5.16 . Bây giờ sự đối địch của 2 bên đã được hiện thực trong trận đấu

Biểu tượng trên đầu Kẻ Thủ Ác của trang phục Garen Quân Đoàn Thép

Dưới đây là một vài hình ảnh về biểu tượng trên đầu Kẻ Thủ Ác duy nhất khi sử dụng trang phục Garen Quân Đoàn Thép.


Khi đã đủ sát thương R, biểu tượng này sẽ được tiến hóa, và nó biến thành hình cây kiếm của Garen Quân Đoàn Thép.Facebook Google twitter
Từ khóa: LMHT: Thêm biểu tưởng kẻ thù trên đầu Garen quân đoàn thép